Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

 

<<με απλά λόγια είναι ο επαναπροσδιορισμός της επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή>>

 

Περιλαμβάνει Αλλαγή Τεχνολογιών, Διαδικασιών, Κουλτούρας και Εμπειριών πελατών, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

   

 

Οι Αλλαγές αυτές – επιτρέπουν σε μια μικρή επιχείρηση να:

1. κάνει πιο αποτελεσματική την εσωτερική της λειτουργία.

2. προσαρμοστεί με επιτυχία στις τελευταίες, ψηφιακές προσδοκίες» των καταναλωτών

 

PrimeWeb - eTransformation

Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Digital Transformation

Μελέτη Ψηφιακής Μετάβασης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

(2 Ωρες ΔΩΡΕΑΝ)

Αξιολόγηση Κατάστασης:Υπαρχουσών διαδικασιών, πόρων και συστημάτων. Προτάσεις βέλτιστων Λύσεων.

Τί είναι αυτό που μας ξεχωρίζει; Μάθετε για την PrimeWeb

 

Διαχείρηση Εργου (Project Mgmt)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

(Χρέωση Ανα Ωρα)

Διαχείριση & Επίβλεψη: Αλλαγών στην υποδομή της εταιρείας (Λογισμικό), όπου χρειάζεται.

Τί είναι αυτό που μας ξεχωρίζει; Μάθετε για την PrimeWeb